O projektu

Adcamp – mezinárodní konference destinačního marketingu a marketingu služeb v turismu

Mezinárodní konference AdCamp se již od svého počátku zaměřuje na DESTINAČNÍ MANAGEMENT, PLACE BRANDING a MARKETING SLUŽEB V TURISMU. Toto dvoudenní odborné setkání je určeno všem profesionálům z veřejné, akademické i podnikatelské sféry, působících v oblasti turismu i navazujících oborech. AdCamp však není klasickou konferencí, vymyká se zejména koncepcí. Lektory konference nejsou pouze EXPERTI z oboru, ale velký prostor poskytujeme i ERUDOVANÝM PROFESIONÁLŮM ze souvisejících oblastí, kteří vždy přinášejí NOVÉ a mnohdy UNIKÁTNÍ pohledy na turismus. Na první konferenční den navazuje druhý, tzv. „pracovní“, v němž probíhá řada tematických WORKSHOPŮ pod vedením předních tuzemských i zahraničních odborníků. Účastníci si tak mají možnost vyzkoušet praktické řešení konkrétních případových studií a poznatky následně uplatnit v praxi.

Program konference je každoročně doplněn studentskou sekcí, tedy soutěží pro studenty vysokých škol se specializací na turismus, multimediální komunikace či regionální rozvoj.

AdCamp je místem, kde se koncentruje interdisciplinární know-how, nezměrná energie a entuziasmus lidí z různých oborů, kteří jsou ochotni se s ostatními podělit o své názory a zkušenosti. Návštěvníci tak z AdCampu odjíždějí se spoustou nových poznatků, plni inspirace a jedinečných zážitků.

 

Komu je konference určena?

Tato dvoudenní konference je určena destinačním manažerům, provozovatelům služeb v turismu a dalším profesionálům z veřejné i akademické sféry.